Příspěvky

Potřeba kreativity

Proč mají žáci ve škole tak zbytečné předměty jako je tělocvik, hudební, výtvarná nebo pracovní výchova? Protože děti nepotřebují znát jen čtení, psaní, matematiku, fyziku a další. Děti pro svůj vývoj potřebují rozvíjet vše, a proto neexistuje důležitost předmětů, kdy výtvarná výchova je na samém konci. Všechny předměty jsou z hlediska vývojové psychologie stejně důležité. Tak jako žák potřebuje pravidelný pohyb, potřebuje také rozvíjení estetických dovedností a to i přesto, že je zjevně nenadané. Ale nejde o vytváření děl, ale o to, aby dítě dokázalo tvořit, improvizovat a aby nacházelo v této činnosti zalíbení.
ryba a květiny

Každopádně ta symbióza v činnostech je rozvíjena už od mateřské školy a moudří rodiče by s tím měli začít u svých potomků už před nástupem do mateřské školy. Jsou maminky, které si to vyloženě užívají, protože je to velmi baví a s dětmi dokáží vytvářet opravdové divy. Některé maminky se do toho jen obtížně nutí, protože zvládnou namalovat jen domeček a univerzální zvíře, které je dle potřeby kočka, pes, veverka, liška nebo kůň. I takové maminky však nemusí zoufat, protože je v současné době na trhu bohatá nabídka různých kreativních sad a některé jsou i za solidní cenu. Sady jsou interaktivní, velmi snadno pochopíte Vy i dítě, co a jak.
nafouknuté balonky

Nechte děti tvořit, bude je to bavit a naučí se vyplnit volný čas kreativním způsobem. Není nic horšího, než když dvouletému batoleti vložíte do rukou tablet. Tímto způsobem mu zavíráte dveře ke kreativitě a to je rozhodně škoda. Je velmi pravděpodobné, že umělci jako Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarotti nebo Raffael Santi, kdyby žili dnes a maminky jim umožnili přístup k internetu, nikdy by se nebyli bývali stali slavnými výtvarnými umělci a to platí napříč všemi obory.

A uznejte, to si Vaše děti rozhodně nezaslouží, proto se jim v tomto ohledu věnujte, protože byste si to jednou mohli vyčítat a je třeba si uvědomit, že čas zdravého dětského vývoje je nevratný.